MAS Podbrněnsko, spolek

projekt op tp - 3.2 Podpora absorpční kapacity

MAS Podbrněnsko realizovala v době od dubna do srpna 2014 projekt OP TP - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Podbrněnsko.

Cílem projektu bylo vytvoření analytické a navržení strategické části SCLLD MAS Podbrněnsko na období 2014-2020. MAS Podbrněnsko tento dokument vytvořila za pomoci odborníků z Geografického ústavu MU v Brně a poradenské společnosti GaREP spol. s r.o. Díky projektu byla provedena první fáze zapojení komunity do tvorby strategie, a to konkrétně za pomoci dotazníkového šetření a veřejných projednávání směřování rozvoje MAS.

Výstup projektu: Analytická a návrh strategické části SCLLD MAS Podbrněnsko ke stažení - verze k 31. 8. 2014. 


Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Podbrněnsko
 
Registrační číslo žádosti: CZ.1.08/3.2.00/14.00229
 
Celkové výdaje projektu: 688 411 Kč
 
Výše dotace: 690 000 Kč
 
Doba realizace projektu: 1. 4. 2014 do 31. 8. 2014
 
Dotační zdroj: Státní zemědělský intervenční fond