MAS Podbrněnsko, spolek

PROJEKT PRV III.4.1

MAS Podbrněnsko realizovalo v době mezi 1.5.2013 a 30.6.2014 projekt s názvem MAS Podbrněnsko o. s. – získávání dovedností, animace a provádění pro nově vzniklou MAS. Hlavním cílem projektu bylo získání zkušeností při zpracování strategického dokumentu rozvoje území MAS, zapojování veřejnosti a dalších dotčených skupiny do plánování rozvoje a seznámení se s procesem dotační činnosti MAS.

V rámci projektu MAS Podbrněnsko realizovalo:

HODNOCENÍ AKCE

Tento projekt byl pro MAS Podbrněnsko velmi přínosný, kromě vytvoření propagačních materiálů a webových stránek, pomocí kterých může MAS informovat veřejnost o své činnosti, byla nenahraditelným zdrojem zkušeností tréninková výzva, kdy si tým MAS mohl vyzkoušet proces přidělování dotací, a to od stanovení kritérií, hodnocení žádostí až po jejich vyúčtování. Uspořádání několika veřejných setkání také napomohlo k získání cenných informací z regionu a k navázání spolupráce s partnery a zájmovými skupinami.


Název projektu: MAS Podbrněnsko o. s. – získávání dovedností, animace a provádění pro nově vzniklou MAS
 
Registrační číslo žádosti: 13/018/34100/564/000046
 
Celkové výdaje projektu: 487 700 Kč
 
Výše dotace: 476 700 Kč
 
Doba realizace projektu: 1. 5. 2013 do 30. 6. 2013
 
Dotační zdroj: Státní zemědělský intervenční fond