MAS Podbrněnsko, spolek

             

Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice

Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice je projektem Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek, ve spolupráci s Městem Židlochovice. Cílem projektu je vytvořit kvalitní dokumenty, prohloubit a zefektivnit současný stav spolupráce klíčových aktérů, poskytnout rozvoj kvalifikace a kompetencí zainteresovaných subjektů podílejících se na procesu komunitního plánování, zajistit dostatečnou informovanost aktérům v sociálních službách i široké veřejnosti a nastavit efektivní koordinaci mezi obcemi a krajem. Nejsou opomenuty ani další cílové skupiny, které jsou zapojeny do projektu, a bude nastaven systém evaluace a monitoringu.

Očekávané výsledky projektu je především zabezpečení kvalitních nástrojů, včetně relevantních dokumentů, a metod pro zajištění dlouhodobého efektivního plánování sociálních služeb v SO ORP Židlochovice a nastavení vhodné spolupráce a koordinace na zabezpečení sociálních služeb mezi jednotlivými aktéry. Konkrétně se jedná o vznik Akčního plánu sociálních služeb v SO ORP Židlochovice na rok 2019, aktualizaci a vznik Komunitního plánu sociálních služeb v SO ORP Židlochovice na období 2020 - 2023, rozvoj kvalifikace a kompetencí účastníků procesu komunitního plánovaní, prohloubení spolupráce mezi zadavateli a zřizovateli, uživateli a poskytovateli sociálních služeb, nastavení koordinace mezi obcemi a krajem a další výstupy.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU!

Projekt bude realizován a jednotlivé dokumenty budou zpracovávány pro území správní obvod obce s rozšířenou působností Židlochovice, tedy pro obce Blučina, Bratčice, Hrušovany u Brna, Ledce, Medlov, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Nosislav, Opatovice, Otmarov, Popovice, Přísnotice, Rajhrad, Rajhradice, Sobotovice, Syrovice, Těšany, Unkovice, Vojkovice, Žabčice, Žatčany a Židlochovic. 

V rámci projektu jsou vytvořeny 3 orgány, schéma a popis je patrný níže. Členové Pracovních skupin a Řídicí skupiny jsou především ze zástupců zadavatelů a zřizovatelů sociálních služeb, ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb a ze zástupců uživatelů sociálních služeb, případně z jejich rodinných příslušníků.  

Aktuální postřehy: 

Březen 2020 (projekt ukončen 1/2020)

  • Zpracování výstupů projektu a ukončení projektu
  • Zpracování monitorovací zprávy projektu
  • Nastavování procesů komunitního plánování po ukončení projektu

Více informací z průběhu realizace nalezenete v jednotlivých článcích projektu, z výstupů projektu, zápisech z Pracovních skupin a Řídicí skupiny a dalších stránkách, které jsou zveřejňovány na níže uvedených podstránkách.

 
Zdroj financování: Operační program Zaměstnantost
 
Název projektu: Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice
 
Reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006562

Realizace projektu: 1. 2. 2018 - 31. 1. 2020
 
Výše dotace: 2 261 718,75 Kč