MAS Podbrněnsko, spolek

PROJEKT SPOLUPRÁCE - MAS jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje

MAS Podbrněnsko od ledna do června 2015 realizovala spolu s dalšími čtyřmi MAS z Jihomoravského kraje projekt spolupráce s názvem Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje, jehož cílem bylo předávání dovedností mezi zkušenějšími a nově vzniklými MAS.

Cílem projektu Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje bylo vytvoření doporučující metodiky pro uplatňování principu LEADER. Na realizaci projektu se podílelo pět jihomoravských místních akčních skupin: MAS Partnerství venkova, MAS Boskovicko PLUS, MAS Brána Brněnska, MAS Mikulovsko a MAS Podbrněnsko.

Účast na projektu spolupráce byla pro MAS Podbrněnsko velmi přínosná, a to zejména díky možnosti načerpat inspirace od zkušenějších MAS a definování si vlastních rozvojových cílů a zamyšlením se nad dalšími rozvojovými aktivitami, které může podnikat ve svém regionu. 

Povinné výstupy projektu

Metodický dokument je rozdělen do tří hlavních kapitol. Úvodní kapitola je zaměřena na princip LEADER obecně a stručně shrnuje základní informace o jeho dosavadním uplatňování v kontextu České republiky. Druhá kapitola popisuje a porovnává pět partnerských MAS v pěti různých oblastech. Porovnávaly se základní charakteristiky MAS, organizační struktura MAS, proces výběru projektů, způsoby propagace MAS a ostatní aktivity MAS v oblasti regionálního rozvoje. Závěrečná kapitola obsahuje shrnutí základních poznatků z předchozích kapitol a z nich vyplývající doporučení pro ostatní místní akční skupiny.


Název projektu: Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje
 
Registrační číslo žádosti: 15/022/4210a/000028
 
Celkové výdaje projektu: 493 888 Kč
 
Výše dotace: 500 000 Kč
 
Doba realizace projektu: 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015
 
Dotační zdroj: Státní zemědělský intervenční fond