MAS Podbrněnsko, spolek

Průběžná sebehodnotící zpráva

28.11.2017 / 11:05 / Jan Oujeský

Řídicí výbor Místního akčího plánu rozvoje vzdělávání v SO ORP Pohořelice na svém zasedání schválil Průběžnou sebehodnotící zprávu projektu. Jedná se o dokument, který realizátor projektu zpracuje po prvních 12 měsících projektu. Jeho smyslem je formou sebezhodnocení shrnutou realizaci, identifikovat problémové oblasti projektu a stanovit opatření pro zlepšení problematických oblastí. Na sebehodnotící zprávě se podílel celý realizačnítým projektu (odborný i administrativní), zpráva byla diskutován na zasedání PS i na konkrétním zasedání ŘV (23. 11. 20117). Se závěry zprávy se můžete seznámnit zde: Průběžná sebehodnotící zpráva

Zápis ze zasedání Řídicího výboru MAP ORP Pohořelice naleznete zde