MAS Podbrněnsko, spolek

             

Níže jsou uvedené pozvánky a články o Vzdělávacích aktivitách projektu určené pro zapojené subjekty do projektu, poskytovatele sociálních služeb působící v regionu, zadavatele, uživatele i širokou veřejnost. Vždy je u konkrétní pozvánky specifikováno doporučení, pro koho je vzdělávací aktivita primárně určena.

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb

 8.3.2019

Aktéři v oblasti sociálních služeb v SO ORP Židlochovice se v rámci projektu vzdělávají!

Vyhodnocení semináře Syndrom vyhoření a jeho prevence

 30.11.2018

Jste nadšeni pro svou práci, ale cítíte se na pokraji sil? Zvládáte zátěžové situace v pracovním nasazení, ale jen těžko se navracíte do psychické i fyzické rovnováhy? Jak předcházet Syndromu vyhoření? Toto vše a ještě více zjistili účastníci semináře Syndrom vyhoření a jeho prevence.

Syndrom vyhoření a jeho prevence

 24.10.2018

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, Vážení členové pracovních skupin, v rámci projektu pro vás připravujeme možnosti vzdělávání. Z jednání pracovních skupin vyplynul zájem o některá témata. Vybrali jsme pro vás seminář, který je určen pečujícím osobám, profesionálům i pečujícím doma, a ostatním zájemcům o tuto problematiku. Rádi bychom vás tedy pozvali na seminář „ Syndrom vyhoření a jeho prevence“, který se bude konat dne 28. 11. 2018 na kulaté radnici MěÚ Židlochovice…

Úvodní setkání projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice

 8.3.2018

V projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice se dne 6. 3. 2018 uskutečnilo Úvodní setkání členů orgánů projektu (Pracovní skupiny a Řídicí orgány). Smyslem celého setkání bylo poskytnout základní informace všem členům v oblastech, které se týkají realizace projektu, aby bylo docíleno efektivní a kvalitní práce v rámci realizace projektu. Všichni přítomní byli seznámeni  s projektem a jeho realizací a s výstupy projektu. Důležitou součástí setkání bylo poskytnou prostor…