MAS Podbrněnsko, spolek

             

Níže jsou archivovány Aktuální postřehy z hlavní stránky projektu. 

Březen 2020

 • Zpracování výstupů projektu a ukončení projektu
 • Zpracování monitorovací zprávy projektu
 • Nastavování procesů komunitního plánování po ukončení projektu

Únor 2020

 • Zpracování výstupů projektu a ukončení projektu
 • Zpracování monitorovací zprávy projektu

Leden 2020

 • Příprava společného zasedání PS a ŘS
 • Zpracování výstupů a ukončování projektu - příprava pokldadů pro vykázání
 • Organizace Příkladů dobré praxe
 • Nastavování Komunitního plánování po ukončení projektu

Prosinec 2019

 • Schvalování KPSS 2020-2023 Radou města Židlochovice
 • Schvalování KPSS 2020-2023 Zastupitelstvem města Židlochovice
 • Příprava projektu na ukončení

Listopad 2019

 • Dopracování Komunitního plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochivce 2020-2023 a Akčního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice na rok 2020
 • Připomínkování obou dokumentů na Pracovních skupinách
 • Příprava a jednání Řídicí skupiny a schvalování dokumentů
 • Předkládání obou dokumentů pro schválení Radou města Židlochovice

Říjen 2019

 • Zpracování výstupů z jednání Pracovních skupin - návrhová část a vize KPSS 2020-2023
 • Tvorba Akčního plánu sociálních služeb na rok 2020
 • Příprava na příklady Dobré praxe Brno
 • Příprava Vzdělávací aktivity Zákon o sociálních službách

Září 2019

 • Komplexní zpracování výsledků z šetření v rámci KPSS 2020-2023
 • Probíhají pracovní skupiny projektu - tvorba Návrhové části a vize
 • Připomínkování SWOT analýzy ze strany Pracovních skupin

Srpen 2019

 • Probíhají finální práce na kapitole SWOT analýze dokumentu KPSS 2020-2023
 • Je tvořen základní rámec Návrhové části pro následnou práci v PS v září 2019
 • Probíhají rozhovory se starosty obcí SO ORP Židlochovice
 • Příprava podkladů pro monitorovací zprávu Řídicímu orgánu OP Zaměstnanost

Červenec 2019

 • Šetření mezi veřejností pro potřeby KPSS 2020-2023
 • Příprava podkladů pro monitorovací zprávu Řídicímu orgánu OP Zaměstnanost
 • Tvorba základního rámce aktivit na následující půl rok projektu

Červen 2019

 • Burza sociálních služeb v Židlochovicích 8. 6. 2019
 • Vzdělávací aktivita pro představitele obcí - Workshop směřování sociálních služeb v Jihomoravském kraji
 • Společné zasedání pracovních skupin projektu
 • Zasedání Řídicí skupiny projektu 
 • Šetření mezi veřejností pro potřeby KPSS 2020-2023
 • Šetření mezi představiteli obcí SO ORP Židlochovice pro potřeby KPSS 2020-2023

Květen 2019

 • Zasedání jednotlivých pracovních skupin
 • Příprava na Burzu sociálních služeb v Židlochovicích
 • Vyhodnocení výsledků šetření pro potřeby KPSS 2020-2023 pro potřeby KPSS 2020-2023
 • Příprava šetření mezi veřejnosti a představiteli obcí SO ORP Židlochovice pro potřeby KPSS 2020-2023

Duben 2019

 • Vydána Rukověť pro rodiny na Židlochovicku na rok 2019
 • Příklady dobré praxe Kyjov a Starovičky pro členy orgánů projektu a představitele obcí SO ORP Židlochovice
 • Probíhá šetření mezi poskytovateli sociálních služeb na území SO ORP Židlochovice
 • Tvorba kapitoly Cílové skupiny dokumentu Komunitní plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020-2023

Březen 2019

 • Tvorba dokumentu Rukověť pro rodiny na Židlochovicku na rok 2019
 • Tvorba Populační prognózy počtu obyvatel v SO ORP Židlochovice na roky 2017 až 2022
 • Tvorba kapitoly Financování a využití služeb dokumentu Komunitní plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020-2023

Únor 2019

 • Zasedání Pracovních skupin projektu
 • Nastavení Šetření mezi poskytovateli sociálních služeb na území SO ORP Židlochovice
 • Vzdělávací aktivita pro členy orgánů projektu - Jak komunitně plánovat? 

Leden 2019

 • Začátek spolupráce s externím odborníkem na šetření pro potřeby KPSS 2020-2023 - poskytovatelé sociálních služeb, zástupci obcí a zadavatelů, veřejnost
 • Tvorba základního rámce aktivit na následující půl rok projektu
 • Oslovení a spolupráce se zástupci Jihomravského kraje - odbor sociálních věcí

Prosinec 2018

 • Příklady dobré praxe VATA Židlochovice pro členy orgánů projektu a představitele obcí SO ORP Židlochovice
 • Tvorba Analytické části dokumentu Komunitní plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020-2023
 • Schvalování dokumentu Akční plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019 v Radě a Zastupitelstvu města Židlochovice

Listopad 2018

 • Zasedání Řídicí skupiny projektu a schválení Akčního plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019.
 • Společné zasedání Pracovních skupin projektu.
 • Vzdělávací aktivita Syndrom vyhoření a jeho prevence.
 • Koordinační skupina pracuje na přípravě Dotazníkových šetření.
 • Pokračují práce na Analytické části dokumentu Komunitní plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020 - 2023 a dalších kapitolách dokumentu.

Říjen 2018

 • Je vyhodnocováno dotazníkové šetření pro představitele obcí, které probíhalo v září 2018.
 • Koordinační skupina pracuje na zajištění Vzdělávacích aktivit, příkladů dobré praxe a jednání pro podzim 2018.
 • Finalizace Akčního plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019 a zasílání na finální připomínky členům orgánů.
 • Sestavování pracovní verze Analytické části dokumentu Komunitní plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020 - 2023.

Září 2018

 • Probíhají jednání Pracovních skupin, kde je připomínkován Akční plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019.
 • Probíhá dotazníkové šetření mezi představiteli obcí SO ORP Židlochovice.
 • Probíhá příprava a první verze dokumentu Komunitní plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020 - 2023.
 • Koordinační skupina pracuje na zajištění Vzdělávacích aktivit, příkladů dobré praxe a jednání pro podzim 2018.
 • Jsou zveřejňovány články o projektu v místních zpravodajích zhruba 10 obcí.

Červenec a srpen 2018

 • Probíhá příprava a první verze dokumentu Akční plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019.
 • Probíhá příprava a první verze dokumentu Komunitní plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020 - 2023.
 • Koordinační skupina pracuje na zajištění Vzdělávacích aktivit, příkladů dobré praxe a jednání pro podzim 2018.
 • Jsou zveřejňovány články o projektu v místních zpravodajích zhruba 10 obcí.

Červen 2018

 • Probíhají další jednání a zasedání Pracovních skupin zaměřená na Akční plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019. 
 • Probíhají spolupráce s obcemi na zveřejňování článků o projektu v místních Zpravodajích.
 • Koordinační skupina se připravuje na zpracování první veze Akčního plánu na rok 2019 a zajištění Vzdělávacích aktivit projektu.

Květen 2018

 • Dochází k vyhodnocování výstupů zasedání Pracovních skupin Realizačním týmem.
 • Jsou připravovány další jednání Pracovních skupin projektu. 
 • Koordinační skupina oslovuje obce regionu s možností zveřejnění článků o projektu v místních Zpravodajích.

Duben 2018

 • Došlo k ustavení Řídicí skupiny projektu, schválení Statusu a Jednacího řádu - více zde. 
 • Probíhají první jednání Pracovních skupin a Řídicí skupiny projektu projektu - více zde.
 • Dochází k vyhodnocování výstupů zasedání Pracovních skupin Realizačním týmem.

Březen 2018

 • Dne 6. 3. 2018 proběhlo Úvodní setkání projektu a vzdělávací akce - článek zde. 
 • Probíhají první jednání Pracovních skupin projektu.
 • Dochází k hodnocení současného Komunitního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice 2016-2019.

Únor 2018

 • Probíhají schůzky realizačního týmu, kde dochází k nastavování procesů projektu.
 • Jsou plánovány první schůzky orgánů projektu (pracovní skupiny a řídicí skupiny), které se uskuteční v průběhu března a dubna. 
 • Je chystána Úvodní vzdělávací akce a setkání všech členů orgánů projektu, které se uskuteční 6. 3. 2018.