MAS Podbrněnsko, spolek

             

pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou platformou projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice sdružující odborníky z oblasti sociálních služeb z regionu, jejichž smyslem je komplexně se podílet na tvorbě Komunitního pláno sociálních služeb pro ORP Židlochovice na roky 2020 - 2023 a Akční plány roku 2019 a 2020. Jedná se tedy o hodnocení a anaýlzu současného stavu sociálních služeb, hledání řešení problematických oblastí regionálních sociálních služeb, tvorba a připomínkování dokumentů a další činnosti. Rovněž zpracovává odborné podklady pro jednání Řídicí skupiny a případně témata na základě zadání Řídicí skupiny.

V rámci projektu jsou zřízeny 3 pracovní skupiny, jejichž členy jsou zástupci poskytovatelů, zadavatelů či zřizovatelů a uživatelů či rodinných příslušníků uživatelů sociálních služeb. Pracovní skupiny jsou tematicky zaměřené na typy sociálních služeb: 

  • Pracovní skupina Služby sociální péče - 10 členů
  • Pracovní skupina Služby sociální prevence - 10 členů
  • Pracovní skupina Sociální poradenství - 10 členů

Jednání pracovních skupin

Z každého jednání Pracovních skupin jsou pořizovány písemné zápisy jednání:

Pracovní skupina Služby sociální péče

pracovní skupina služby sociální prevence

pracovní skupina sociální poradenství

Společné zasedání Pracovních skupin