MAS Podbrněnsko, spolek

             

Níže na této stránce budou zveřejňovány jednotlivé výstupy projektu, jako například Komunitní plán sociálních služeb a Akční plány, Brožura o sociálních službách SO ORP Židlochovice apod. Stránka bude pravidelně aktualizována a doplňována.