MAS Podbrněnsko, spolek

             

ŘÍDICÍ SKUPINA

Řídicí skupina je nejvyšším orgánem projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice, jejímž smyslem je posílit vazby a vzájemnou spolupráci v oblasti sociálních služeb v regionu, dohlížet na práci Koordinační skupiny (=realizační tým projektu) a Pracovních skupin, komplexně se podílet na procesu plánování, vzniku Komunitního plánu sociálních služeb i Akčních plánů sociálních služeb, které rovněž i v rámci projektu schvaluje atd. 

Řídicí skupina má celkem 15 členů ve složení: 

  • 5 zástupců zadavatelů a zřizovatelů sociálních služeb,
  • 5 zástupců poskytovatelů sociálních služeb, 
  • 5 zástupců uživatelů sociálních služeb, případně jejich rodinné příslušníky.

Řídicí skupina byla ustavena na svém prvním zasedání 17. 4. 2018, kdy byl schválen Status Řídicí skupiny a Jednací řád Řídicí skupiny

jednání řídicí skupiny

Z každého jednání Řídicí skupiny je pořizován písemný zápis jednání: