MAS Podbrněnsko, spolek

             

Akční plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice 2019

24.10.2018 / 10:30 / Jan Oujeský

Vážení návštěvníci webu MAS Podbrněnsko,

chtěli bychom Vás touto cestou oslovit a zapojit do připomínkování dokumentu Akční plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice na rok 2019. Akční plán vzniká v rámci projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice, na kterém se společně podílí Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, a Město Židlochovice. Jedná se o jeden z hlavních výstupů projektu.

Akční plán  představuje jednoletý prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2016 – 2019. Tento akční plán je tvořen z důvodu pružné reakce na potřebné změny v oblasti sociálních služeb v regionu a zároveň pro stanovení konkrétních dílčích cílů pro realizaci jednotlivých strategických záměrů a opatření KPSS 2016 – 2019 a z nich vyplývajících úkolů. Akční plán stanovuje přednosti priorit a opatření a plán realizace úkolů, včetně předpokládaných termínů realizace či odpovědnosti. S ohledem na principy komunitního plánování v oblasti sociálních služeb Akční plán definuje rozvojovou strategii sociálních služeb v regionu na rok 2019 s ohledem na Komunitní plán sociálních služeb v SO ORP Židlochovice na období  2016 – 2019.

Pokud máte chuť si tento dokument prohlédnout, jeho pracovní verzi naleznete níže v tomto článku. Velice bychom ocenili Vaši zpětnou vazbu na dokument. Pokud tedy při čtení dokumentu naleznete nepřesnosti, chybně uvedené údaje či jiné další nedostatky, obraťtě se prosím na pracovníka Kanceláře MAS Podbrněnsko, Jana Oujeského (oujesky@podbrnensko.cz). 

Těšíme se na Vaši zpětnou vazbu!

Realizační tým projektu