MAS Podbrněnsko, spolek

             

Projekt Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice

6.2.2018 / 00:00 / Jan Oujeský

Dne 1. 2. 2018 byla zahájena realizace projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice. Jedná se o dvouletý projekt, který je realizován MAS Podbrněnsko, spolek, a Městem Židlochovice. Cílem projektu je vytvořit kvalitní dokumenty, prohloubit a zefektivnit současný stav spolupráce klíčových aktérů, poskytnout rozvoj kvalifikace a kompetencí zainteresovaných subjektů podílejících se na procesu komunitního plánování, zajistit dostatečnou informovanost aktérům v sociálních službách i široké veřejnosti a nastavit efektivní koordinaci mezi obcemi a krajem. Nejsou opomenuty ani další cílové skupiny, které jsou zapojeny do projektu, a bude nastaven systém evaluace a monitoringu.

Více informací o projektu i pravidelné aktualizace a výstupy budou zveřejňovány na záložce PROJEKTY - Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice