MAS Podbrněnsko, spolek

             

Setkání orgánů projektu Plánování sociálních služeb

9.10.2018 / 10:00 / Jan Oujeský

Na konci měsíce září a na začátku října se konala třetívlna zasedání jednotlivých orgánů projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice, konkrétně všech Pracovních skupin. 

Hlavním programem těchto zasedání byl Akční plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019, respektive připomínkování první pracovní verze tohoto dokumentu. Na základě těchto setkání bude zpracována druhá pracovní verze dokumentu, která bude zaslána všem členům orgánů projektu, představitelům obcí a dalším místním aktérům k finálním připomínkám. Rovněž bude minimálně na těchto webových stránkách tato druhá pracovní verze zveřejněna pro širokou veřejnost, aby se k tomuto dokumentu mělo taktéž možnost se vyjádřit. 

Rovněž probíhala práce na přípravě dotazníkového šetření pro poskytovatele a uživatele sociálních služeb, které se pravděpodobně uskuteční na přelomu roku 2018 a 2019. Na zasedání jednotlivých Pracovních skupin byla řešena i problematika připravovaného Komunitního centra Židlochovice, konkrétně očekávání jednotlivých členů od Komunitního centra a zda prostory a zázemí budou využívat (více o Komunitním centrum Židlochovice se dozvíte zde).

Více informací o jednotlivých zasedání Pracovních skupin projektu se dozvíte ze zápisů Pracovních skupin, případně další informace o samotném projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice naleznete zde