MAS Podbrněnsko, spolek

Syndrom vyhoření a jeho prevence

24.10.2018 / 14:18 / Jan Oujeský

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

Vážení členové pracovních skupin,

v rámci projektu pro vás připravujeme možnosti vzdělávání. Z jednání pracovních skupin vyplynul zájem o některá témata. Vybrali jsme pro vás seminář, který je určen pečujícím osobám, profesionálům i pečujícím doma, a ostatním zájemcům o tuto problematiku.

Rádi bychom vás tedy pozvali na seminář „ Syndrom vyhoření a jeho prevence“, který se bude konat dne 28. 11. 2018 na kulaté radnici MěÚ Židlochovice Nádražní ulice 750, v čase od 9.00 – 14.00 hodin. Kurz je pro všechny účastníky ZDARMA a účastníci (ti co budou mít zájem) obdrží osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č.108/2006 Sb.

Všechny informace o kurzu, kapacitě i lektorech naleznete v pozvánce. 

Nutná je předchozí registrace u Lenky Brázdové (metodik projektu) na emailu: lenka.brazdova@zidlochovice.cz, případně na tel. 547238578, a to do 25.11.2018, nebo do naplnění kapacity 30 osob. Do přihlášky napište prosím jméno účastníka, datum a místo narození. Bude pro vás připraveno i drobné občerstvení.

Využijte možnost zdarma se vzdělávat.

Realizační tým projektu